Ko je sa Rusima najbliži?

Prema podacima Ruskih pograničnih službi medju 50 država iz kojih se najradije prošle godine putovalo u Rusiju, Srbija je na 32 mestu. U Rusiju je 2014. godine putovalo 87.048 gradjana Srbije, od toga njih 23.338 turistički. Drugih država nastalih na teritoriji bivše SFRJ na ovom spisku nema.

Hrvatska se nije plasirala medju države čiji gradjani mnogo borave u Rusiji – ali spada medju države iz kojih su turstička putovanja u Rusiju procentualno najviše smanjena. Broj turitsičkih putovanja iz Hrvatske u Rusiju prošle godine je smanjen za 25 odsto sa 3.557 putovanja u 2013. godini na 2.665 u prošloj. Ukupno je prošle godine u Rusiju putovalo 18.048 (-1 odsto) hrvatskih gradjana od čega 6.114 (-1 odsto) službenim povodom.

Ali na spisku 50 država u koje su prošle godine najradije putovali Rusi, Crna Gora je na 33. mestu sa 275.444 putovanja, Hrvatska na 46. mestu sa 88.795 ruskih gostiju, a Srbija na 47. mestu sa 84.747.

Od ovih putovanja sa turističkim ciljem je u Crnu Goru obavljeno 250.416, u Hrvatsku 70.609, a u Srbiju 60.142.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com