Advokati danas štrajkuju

U ponedeljak 5.jula organizuje se jednodnevna obustava rada advokata na celoj teritoriji Srbije, saopštila je Advokatska komora Srbije.

Advokati u ponedeljak neće pristupati pred sudovima, tužilaštvima, organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima, neće pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima osim u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja pred sudom povodom odredjivanja pritvora.

Advokati će štrajkovati zbog predloga Odbora Narodne skupštine RS za ustavna pitanja i zakonodavstvo da se donesu autentična tumačenja člana 1066 Zakona o obligacionim odnosima, člana 41 Zakona o zaštiti potrošača i člana 17 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Advokatska komora ističe da se autentičnim tumačenjima krše Ustavom RS i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima zajemčena ljudska prava na pravično sudjenje, jednaku pravnu zaštitu, a pre svega, pravo na pravnu sigurnost gradjana.

„Donošenjem predloženih autentičnih tumačenja ponovo bi se aktivirao princip retroaktivnosti na taj način što bi se stvorili uslovi za ponavjanje svih pravosnažno okončanih postupaka, a gradjani bi bili dovedeni u situaciju da izgube sporove koje vode ili u kojima  su već uspeli u ostvarenju tuženog zahteva protiv banaka“, piše u obrazlozenju odluke Advokatske komore da stupi u štrajk.

„Ustav RS u odredbi člana 197.zabranjuje primenu principa retroaktivnosti, osim ako to nalaže opšti interes utvrdjen prilikom donošenja zakona. U konkretnom slučaju, jasno je da se ne može raditi u opštem interesu, već o interesu bankarskog sektora, u čiju odbranu ovoga puta staje i predlagač autentičnih tumačenja. Zakonodavac daje autentično tumačenje norme iz 1978.godine, nakon više od 43 godine njenog važenja, što ukazuje na stvarni motiv donošenja autentičnog tumačenja, a to je zaštita bankarskog sektora“, objašnjava Advokatska komora Srbije.

„Zakonodavac ne može svojim delovanjem zadirati u vršenje sudske vlasti, što znači da ne može autentičnim tumačenjem uticati na rešavanje konkretnih sudskih sporova koji su u isključivoj nadležnosti sudske vlasti. Na ovaj način zakonodavac krši načelo podele vlasti, kao fundamentalno ustavno načelo i potkopava temelje demokratskog društva zasnovano na vladavini prava“, zaključuje Advokatska komora Srbije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com