Ambasadori, vi ne morate da plaćate TV taksu

Za manje od mesec dana građani Srbije će dobiti prve račune za TV taksu, nekadašnju TV pretplatu. Tačnije, dobiće zaduženje za TV taksu u okviru računa za električnu energiju.

RTS

Međutim, Zakonom o javnim medijskim servisima (RTS i RTV) propisani su i uslovi za oslobađanje od obaveze za plaćanje takse za javni medijski servis.

Tako taksu ne mora da plaća fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je: osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja, osoba sa invaliditetom sa manje od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć, lice koje je trajno izgubilo sluh ili je slepo lice, korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć, penzioner sa minimalnom penzijom i fizičko lice korisnik više merila električne energije, ali za merilo električne energije u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi.

Takođe, od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Bezbedna, kada je TV taksa u pitanju, su i diplomatsko-konzularna predstavništva, ali samo u slučaju da su i diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije u tim državama takođe oslobođenja plaćanja sličnog nameta.

Obrasce za prijavu oslobađanja od obaveze plaćanja takse možete pronaći na sajtu RTS-a.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com