Budžetski deficit 188,8 milijardi dinara

Preliminarni podaci pokazuju da je minus računa Republike Srbije u 2014. godini iznosio 188,8 milijardi dolara, u šta su uključeni i projektni zajmovi koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, saopštilo je Ministarstvo finansija.

„Treba napomenuti da ovaj izveštaj ne uključuje prihode i rashode indirektnih korisnika bužeta, koji će takođe biti obuhvaćeni završnim računom“, dodaje se u saopštenju Ministarstva finansija.

Država je prošle godine prihodovala 881,1 milijardi dinara, što je više od iznosa predviđenog rebalansom budžeta za 16,8 milijardi dinara. S druge strane, rashodi su iznosili 1.057,4 milijarde dinara, što je za 31,6 milijardi dinara manje od plana.

„Ostvarenje prihoda je bolje od planiranog zahvaljujući visokim prihodima po osnovu PDV-a i neporeskim prihodima u četvrtom kvartalu. Bolja naplata domaćeg PDV-a, visok priliv PDV-a po osnovu uvoza i povraćaja koji su bili niži od planiranih, rezultiralu su većim prihodom po osnovu PDV-a za 11,6 milijardi dinara u odnosu na iznos predviđen rebalansom budžeta. Kod neporeskih prihoda, veći prihodi ostvareni su po osnovu uplata dividendi budžeta i dobiti javnih preduzeća, kao i zbog značajnog priliva sredstava po osnovu plaćanja obaveza prema budžetu iz prethodnog perioda. Radi se o dugovanjima privrednih subjekata, po osnovu različitih taksi i naknada koje su izmirene u decembru“, objasnilo je ministarstvo.

U poslednjem mesecu 2014. godine država je prihodovala 92,5 milijardi dinara, dok su rashodi iznosili 119,5 milijardi dinara.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com