Fiskalni savet: Rekordno visoki javni rashodi u decembru

Fiskalni savet Srbije u petak je ukazao da je u decembru 2014. godine, i pored sezonskog rasta javnih prihoda, bio izuzetno visok budžetski deficit od 44 milijarde dinara, što je posledica rekordno visokih javnih rashoda, pre svega isplaćenih subvencija.

„Prihodi države u decembru su bili iznad mesečnog proseka u 2014. godini, što je najvećim delom i bilo očekivano – prihodi od doprinosa i poreza na dohodak rastu u decembru, jer je tada i masa isplaćenih zarada najveća, deo novembarskih akciza je uplaćen u decembru, a neporeski prihodi su tradicionalno najveći na kraju godine“, naveo je Fiskalni savet u izveštaju o fikalnim kretanjima u decembru.

Dodaje se da su, pored uobičajenog sezonskog rasta rashoda za robu i usluge, kao i za subvencije i javne investicije, u decembru isplaćene znatno veće subvencije zbog propusta u budžetskom planiranju, a kašnjenje u nabavci robe i usluga tokom cele godine je nadoknadjeno rekordno visokim izdacima u tom mesecu.

„Dug države na svim nivoima vlasti je u decembru povećan za 450 miliona evra, kao posledica povlačenja kredita Svetske banke, zaduživanja na domaćem finansijskom tržištu, izdavanja nove garancije Srbijagasu, ali i jačanja kursa dolara u odnosu na evro“, ističe se u izveštaju Fiskalnog saveta.

Po računici Fiskalnog saveta, na kraju 2014. godine ukupan javni dug Srbije je bio 23,2 milijarde evra ili 72,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Kako je ukazano, „država se nije ni na koji način zaštitila od valutnog rizika, zbog čega se našla u identičnoj situaciji kao gradjani koji su zaduženi u švajcarskim francima – veliki rast obaveza gotovo preko noći“.

Preporuka Fiskalnog saveta je da Vlada Srbije preispita postojeću strategiju zaduživanja u dolarima na medjunarodnom finansijskom tržištu.

Beta

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com