Da li se suvlasniku Politike naplaćuje kazna od 5.000 evra dnevno

Rok od 15 dana koji je Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije dala vlasniku firme East Media Group da primi k znanju zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti za ispitivanje koncentracije sticanjem udela u firmi Politika novine i magazini je istekao pre mesec dana. Pošto se nije mogao uručiti Pošto East Media Group-i, zaključak je objavljen na sajtu Komisije 23. januara ove godine.

Da li se East Media Group povodom ovog zaključka odazvala, ili je Komisija primenila zakonom predvidjenu sankciju odnosno izrekla toj kompaniji kaznu plaćanja procesnog penala od 500 do 5.000 evra „za svaki dan ponašanja suprotno nalogu Komisije datom u postupku  odnosno nepostupanja po tom nalogu pod uslovima iz člana 57“ Zakona o zaštiti konkurencije – ne znamo.

Ova se kazna izriče, kako u tom zakonu stoji, i ako učesnik na tržištu ne podnese prijavu koncentracije u zakonom predviđenim rokovima.

Odakle bi Komisija kaznu naplatila? Iz imovine firmi koje su u vlasništvu East Media Group-e u Srbiji. Recimo, iz imovine kompanije Politika novine i magazini.

Zakon navodi da procesni penal ne može da iznosi više od 10 odsto ukupnog godišnjeg prihoda učesnika na tržištu. Poslovni prihod PNM 2013. godine je iznosio 1.694.421.000 dinara. East Media Group je vlasnik 50 odsto PNM-a.

Rok za plaćanje procesnog penala ne može biti kraći od jednog niti duži od 3 meseca od dana prijema rešenja, navodi se u zakonu. I upozorava da se ova mera ne može odrediti niti naplatiti protekom jedne godine od dana propuštanja podnošenja prijave koncentracije.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com