Deficit budžeta Srbije do septembra 34,3 milijarde dinara

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je deficit budžeta Republike Srbije u periodu januar– septembar ove godine iznosio 34,3 milijarde dinara.

Ministarstvo finansija

U saopštenju se navodi da je, zajedno sa rashodima za projektne zajmove koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, deficit budžeta 46,8 milijardi dinara.

U septembru su ostvareni prihodi u iznosu od 80,6 milijardi dinara, a rashodi od 84 milijarde dinara, što je rezultiralo mesečnim deficitom u iznosu od 3,4 milijarde dinara.

Poreski prihodi u septembru iznosili su 65,4 milijarde dinara, i u odnosu na avgust nema značajnijih varijacija u visini poreskih prihoda osim sezonski blago povećanih prihoda od akciza na cigarete.

Kada je reč o PDV-u, ukupan iznos je ostao skoro nepromenjen, pri čemu je došlo samo do blagih izmena u strukturi između domaće i uvozne komponente.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 14,4 milijardi dinara, od čega se 2,7 milijardi dinara odnosi na premiju po osnovu reotvaranja emisije obveznica.

Elektromreža Srbije je uplatila dobit od 1,5 milijardi dinara, Aerodrom Nikola Tesla međudividendu u iznosu od 0,5 milijardi dinara, a Agencija za osiguranje depozita 1,2 milijarde dinara po osnovu naplaćenih potraživanja budžeta.

Rashodi su bili na nešto višem nivou nego prethodnog meseca, s tim što su izdaci za otplatu kamata bili znatno viši, a rashodi za kapitalne izdatke i ostale kategorije rashoda nešto niži.

Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Fond PIO, RFZO, NSZ i fond Socijalnog osiguranja vojnih osiguranika SOVO) iznosili su 20,6 milijardi dinara, a najveći deo odnosi se na transfer za penzije, u iznosu od 17,3 milijarde dinara.

Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,5 milijardi dinara.

Na nivou opšte države, u periodu januar–septembar, zabeležen je deficit u iznosu od 51,1 milijardi dinara, dok je deficit u septembru iznosio 7 milijardi dinara.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com