NBS: Ne krijemo ništa, ali nećemo otkriti plate zaposlenih

Narodna banka Srbije saopštila je da po Zakonu o budžetskom sistemu nije dužna da dostavlja podatke o platama zaposlenih i druge podatke Upravi za trezor, jer se „ne može podvesti pod član 93a tačka 5, budući da se taj član odnosi na privredna društva i ustanove, a ne na centralnu banku“.

„Centralna banka nije ni privredno društvo, ni ustanova, ne upisuje se u registrar privrednih društava niti u sudski registar. Takođe, iako su i javne agencije pravna lica sa direktnom, odnosno indirektnom kontrolom države, zakonodavac ih je posebno izdvojio u tačku 6, jer se očigledno nisu mogle podvestu pod tačku 5“, saopštila je Narodna banka Srbije, koja ima 2.280 zaposlenih, više čak i od Evropske centralne banke. 7

Inače u članu 93a, tačka 6 Zakona o budžetskom sistemu stoji da „Registar sadrži podatke o zaposlenim, izabranim, postavljenim i angažovanim licima kod: agencija i organizacija na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države“, tako da nije baš najjasnije šta je NBS citiranjem ove tačke želela da poruči građanima Srbije.

Činjenica je, i to je portal Ekonomske Vesti već objavio, da Narodna banka Srbije ima više zaposlenih nego, primera radi, centralne banke Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine zajedno, a da podatak o ne baš normalnom zapošljavanju bude još čudniji, guvernerka NBS je u nedavnom intervjuu RTS-u izjavila, citiramo, da je centralna banka ove godine zaposlila stotinak ljudi. Ispade da je to sasvim normalna stvar, zaposliti „stotinak ljudi“ za manje od šest meseci.

No, Narodna banka Srbije je saopštila da „ne želi dalje da putem saopštenja objašnjava način tumačenja propisa, već da će, ako to bude potrebno, na sudu dokazivati ispravnost primene propisa, budući da jedino sudovi mogu dati tumačenje propisa koje je obavezujuće.“

NBS je dodala da „nema razloga da krije podatke o zaradama svojih zaposlenih (koje nikako nisu najveće u javnom sektoru), ali je istovremeno dužna da poštuje zakone Republike Srbije“.

Za kraj, valjalo bi napomenuti, NBS ne bi prekršila nijedan zakon ukoliko bi građanima Srbije dala na uvid, primera radi, koliko iznosi prosečna zarada 2.280 zaposlenih u toj instituciji. Kad već, kako sama tvrdi, nema šta da krije. I, još bitnije, NBS bi mogla da odgovori na nekoliko puta postavljena pitanja portala Ekonomske Vesti u vezi sa brojem zaposlenih. Tačnije, na pitanje kako je moguće da naša centralna banka, koja kontoroliše tržište od 7 miliona ljudi, ima više zaposlenih od Evropske centralne banke, koja kontroliše tržište od preko 300 miliona ljudi. Ili, u istom domenu je pitanje, zašto NBS ima više zaposlenih od centralnih banaka Hrvatske, Slovenije i BiH zajedno.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com