NBS nema šta da uplati u budžet jer je gubitaš

Budžetom Srbije za 2014. godinu bilo je predviđeno da Narodna banka Srbije u državnu kasu uplati 3 milijarde dinara, ali je rebalansom centralna banka te obaveze oslobođena. Objašnjenje je prosto. NBS je prvu celu godinu pod vođstvom Jorgovanke Tabaković završila u debelom minusu – 44,2 milijarde dinara.

Kako je potvrdio nezavisni revizor, Nada Suđić iz Dilojta, Narodna banka Srbije je 2013. godinu završila sa gubitkom od 44.239.544.000 dinara, za razliku od 2012. godine kada je poslovala u „debelom“ plusu od 58.402.220.000 dinar.

Najveća razlika u odnosu 2013. i 2012. godine ostvaren je po osnovu kursnih razlika. Od neto pozitivne kursne razlike u 2012. godini Narodna banka Srbije je inkasirala 53.518.631.000 dinar, dok je prošle godine neto negativna kursna razlika iznosila -25.667.355.000 dinara. Dakle, razlika od skoro 80 milijardi dinara!

NBS je u prošloj godini pogoršala finansijski rezultat i kada je u pitanju stavka „gubici/dobici po osnovu promene fer vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju“. U tom segmentu NBS je prošle godine bila u minusu 818.249.000 dinara, dok je u 2012. godini ostvarila dobit od 638.639.000 dinara.

Nije zgoreg pomenuti ni da je NBS u prošloj godini povećala ukupan broj zaposlenih. Dok je 2012. godinu okončala sa 2.226 zaposlenih, godinu dana kasnije centralna banka je imala 54 zaposlena lica više. Istini za volju smanjen je broj stalno zaposlenih, sa 2.168 na 2.157, ali je broj zaposlenih na određeno dupliran – sa 58 na 123.

Interesantno je i da, kada je aktiva u pitanju, NBS izgubila skoro 20 miliona dinara u „zlatu i ostalim plemenitim metalima“. Ta cifra je na kraju 2012. godine iznosila 71.605.359.000 dinara, a na godinu dana kasnije 52.986.619.000 dinara. S druge strane depoziti kod banaka su sa 143 milijarde skoro duplirani i na kraju 2013. su iznosili 237 milijardi dinara.

Narodna banka Srbije godišnji izveštaj o poslovanju, u koji je uključen i finansijski izveštaj, podnosi Skupštini Srbije najkasnije do 30. juna naredne godine.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com