NBS: Obezbedili smo monetarnu i finansijsku stabilnost

Narodna banka Srbije saopštila je da je u 2013. godini povećala devizne rezerve za 180 miliona evra, kupila tonu zlata, održala stabilan kurs i najnižu inflaciju u poslednjih 50 godina, a u vezi sa finansijskim izveštajem po kojem je tu godinu završila sa 44,2 milijarde dinara u minusu.

„U uslovima opšte ekonomske nesigurnosti na svetskom nivou i izostanka mera fiskalne konsolidacije u zemlji Narodna banka Srbije je uspela, ne samo da očuva, nego i poveća devizne rezerve, rezerve u zlatu, da plati porez na dobit pravnih lica (za nedobitne organizacije), očuva stabilan kurs i inflaciju svede na istorijski minimum. Smatramo da je naša dužnost da ispunimo svoju zakonsku obavezu, da obezbedimo  monetarnu i finansijsku stabilnost u zemlji, što je u 2013. godini uspešno i ostvareno“, saopštila je centralna banka.

Oni su dodali da je jedan od njihovih prioriteta bilo sprečavanje malverzacija i zarade pojedinih intersenih grupa na promenama kursa, „što je bio slučaj pre 2012. godine“, kao i obezbeđivanje stabilnosti cena kako se ne bi dozvolilo da se ponovi situaciju „koju smo zatekli po dolasku u Narodnu banku Srbije, a to je rekordna inflacija u Evropi i potrošena milijarda i tri stotine pedeset miliona evra deviznih rezervi“.

„Naš finansijski rezultat, koji će biti pokriven iz naših tehničkih rezervi, ni na koji način ne predstavlja opterećenje za poreske obveznike u Srbiji, ali nagle promene kursa i visoka inflacija su nešto što bi svaki građanin Srbije osetio na svom standardu i kućnom budžetu. Zbog toga smo uvereni da dosadašnji rezultati opravdavaju troškove jer su učinili da izostanu izdaci koje bi imali privreda, stanovništvo i država da oni nisu ostvareni“, ističe NBS.

Institucija koju od avgusta 2012. godine vodi Jorgovanka Tabaković ističe i da do avgusta 2012. nije Vladi uplatila ni jedan dinar kamate na budžetska sredstva, iako je bila u obavezi da to čini mesečno‎, da je rast cena iznosio preko 12%, a kurs uz enormno trošenje deviznih rezervi oscilirao tako da ni privreda ni stanovništvo nisu mogli predvideti koliki će im biti prihodi, odnosno rashodi sledećeg meseca.

„Stabilnost kursa, cena, ukupnog finansijskog sistema i makroekonomskog okruženja je od izuzetnog značaja za svakog građanina koji plaća ratu u evrima, preduzeće koje vraća kredit, investitora koji planira da ulaže, međunarodne finansijske institucije sa kojima sklapamo aranžmane i čije percepcije utiču na naš rejting na globalnom ekonomskom planu. Zbog toga smatramo da je cena te stabilnosti potpuno opravdana, naročito jer ne košta naše građane, koji bi da je ta stabilnost izostala trepeli velike troškove“, zaključuje se u saopštenju NBS.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com