Neko ovde ne ume da računa: Kolika je nezaposlenost u Srbiji?

Stopa nezaposlenosti u Srbiji, na kraju trećeg kvartala 2014. godine, iznosila je 17,6 odsto, tvrdi Republički zavod za statistiku. Međutim, Svetska organizacija rada (ILO) u najnovijem izveštaju tvrdi da je u Srbiji bez posla 22,2 odsto radno sposobnog stanovništva.

Srbija je, u izveštaju ILO-a, napomenuta, uz Makedoniju i BiH, kao država sa visokom stopom nezaposlenosti na Balkanu. Makedonija i BiH, stoji u izveštaju ILO-a, imaju stopu nezaposlenosti od 27,9 odsto.

Nadležne institucije u Srbiji, koje su zadužene za „brojanje nezaposlenih“, prošle godine su saopštile da su prešle na novu metodu računanja stope nezaposlenosti. Reč je o Anketi o radnoj snazi, koja kao zaposlena lica vidi „lica koja su najmanje jedan sat u posmatranoj sedmici obavljala neki plaćeni posao (u novcu ili naturi), kao i lica koja su imala zaposlenje“. Dodaje se i da se u zaposlena lica računaju i, između ostalih, individualni poljoprivrednici, pomažući članovi u domaćinstvu, kao i lica koja su obavljala neki posao koji su samostalno pronašla i ugovorila (usmeno ili pismeno).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com