Ovi lekovi su jeftiniji od 1. januara

Lekovi koji snižavaju povišen holesterol i koriste se u prevenciji infarkta:

– pravastatin, 30x40mg, cena leka na veliko snižena sa 982,90 dinara na 594,4 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 549 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 908 dinara

– atorvastatin, 30x80mg, cena leka na veliko snižena sa 2.405,20 dinara na 913,50 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 956 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 2.519 dinara

Lekovi koji deluju kao antitrombolitici i koriste se u prevenciji infarkta:

– klopidogrel, 28x75mg, cena leka na veliko snižena sa 910,70 dinara na 464,70 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 286 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 567 dinara

Lekovi koji deluju kao incibitori protonske pumpe, u terapiji peptičkog ulkusa i gastroezofagealne bolesti:

– pantoprazol, 28x20mg, cena leka na veliko snižena sa 408 dinara na 208,20 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 205 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 402 dinara

Lekovi u terapiji hipertenzije:

– cilazapril, 30×2,5mg, cena leka na veliko snižena sa 425,80 dinara na 199,50 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 135 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 289 dinara

– locartan, 30x50mg, cena leka na veliko snižena sa 320,90 dinara na 163,80 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 71 dinar po pakovanju, umesto dosadašnjih 138 dinara

– karvedilol, 30x25mg, cena leka na veliko snižena sa 348,80 dinara na 219,70 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 135 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 215 dinara

Lekovi u terapiji teškog neuropatskog bola:

– fentanil transdermalni flaster, 5x100mcg/x, cena leka na veliko snižena sa 3.666,30 dinara na 2.309,80 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 2.134 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 3.388 dinara

Lekovi u terapiji benigne hiperplazije prostate:

– finasterid, 30x5mg, cena leka na veliko snižena sa 580,50 dinara na 296,20 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 182 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 358 dinara

Antibiotici:

– amoksicilin, klavulanska kiselina 14x1000mg, cena leka na veliko snižena sa 647,60 dinara na 367,20 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 226 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 399 dinara

– klaritromicin, 14x500mg, cena leka na veliko snižena sa 654,50 dinara na 334 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 206 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 403 dinara

– azitromicin, 6x250mg, cena leka na veliko snižena sa 475,30 dinara na 299,40 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 295 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 469 dinara

Antipsihotici, antidepresivi i lekovi u terapiji Alchajmerove bolesti:

– klozapin, 50x100mg, cena leka na veliko snižena sa 1.618,10 dinara na 1.019,40 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 251 dinar po pakovanju, umesto dosadašnjih 399 dinara

– venlafaksin, 28x150mg, cena leka na veliko snižena sa 901,30 dinara na 511 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 315 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 555 dinara

– donepezil, 28x10mg, cena leka na veliko snižena sa 2.153,50 dinara na 1.221,20 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 903 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 1.592 dinara

Lekovi u terapiji bronhijalne astme:

– montelukast, 28x10mg, cena leka na veliko snižena sa 1.856,40 dinara na 731,80 dinara , pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 316 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 800 dinara

Lekovi u terapiji glaukoma:

– brimonidin kapi za oči, cena leka na veliko snižena 505,90 dinara na 354,10 dinara, pri čemu sada osiguranici plaćaju učešće u maloprodajnoj ceni u iznosu od 174 dinara po pakovanju, umesto dosadašnjih 249 dinara

Ministarstvo zdravlja je saopštilo i da je cena mnogih drugih lekova snižena, ali nisu naveli tačno kojih.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com