Povratak muzičkog dinara za zanatlije?

Unija diskografa Srbije saopštila je da pozdravlja izjavu Tanje Miščević, šefa Tima za pregovore sa Evropskom unijom, da su uslovi za članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji između ostalog i izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima i njegovo usklađivanje sa međunarodnim konvencijama koje je Republika Srbija potvrdila i direktivama Evropske unije.

„Imajući u vidu napred navedeno, Unija diskografa Srbije apeluje na nadležne organe da u najkraćem roku pristupe izmenama Zakona o autorskom i srodnim pravima, radi usklađivanja sa međunarodnim konvencijama i direktivama Evropske unije. Evropska komisija u svom Izveštaju o napretku Republike Srbije od 8. oktobra 2014. godine navodi da izmene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima, usvojene u decembru 2012. godine, nisu u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije. Podsećamo javnost da su izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima iz decembra 2012. godine znatno ograničena prava autora i nosilaca autorskog i srodnih prava, pre svega kroz ograničenje tarifa za javno saopštavanje i posebnu naknadu, izuzimanje zanatskih radnji od obaveze plaćanja naknade za javno saopštavanje i nametanje nosiocima prava da jedna organizacija za njihov račun naplaćuje naknade i pored toga što su naknade koje pripadaju autorima i nosiocima srodnih prava nespojive, što je sve suprotno direktivama Evropske unije i međunarodnim konvencijama“, saopštila je Unija diskografa Srbije.

Oni dodaju da očekuju da će izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima biti u najskorijem roku usvojene, „kako autori i nosioci srodnih prava ne bi i dalje trpeli štetne posledice postojećeg zakona i kako bi jedan od uslova za članstvo u Evropskoj uniji i Svetskoj trgovinskoj organizaciji bio ispunjen“.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com