Propisi o socijalnoj pomoći dovešće do porasti siromaštva?

Novi propisi o socijalnoj pomoći mogli bi dovesti do porasta siromaštva stanovništva u Srbiji, ocenila je u ponedeljak Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija (EMPS Srbija).

Vlada Srbije je 15. oktobra usvojila Uredbu o merama socijalne uključenosti korisnika socijalne novčane pomoći, po kojoj će, kako je izjavio ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Aleksandar Vulin, svi radno sposobni korisnici socijalne pomoći morati da rade ili da se obrazuju da bi ostvarili to pravo.

EMPS-Srbija je izrazila zabrinutost da će ta Uredba umesto smanjenja siromaštva i povećanja efikasnosti sistema socijalne zaštite dovesti do novog porasta siromaštva i ugrožavanja osnovnih socijalnih prava pripadnika marginalizovanih grupa.

Kako je rečeno agenciji Beta u EMPS, Uredba dolazi u trenutku kada je u Srbiji zabeležen porast siromaštva i visoka nezaposlenost, a liberalizacijom tržišta rada pogoršani uslovi rada, narušeni principi dostojnog rada i sve se više smanjuju socijalna prava koja se ostvaruju iz rada.

EMPS-Srbija se slaže sa potrebom Vlade Srbije da se socijalno ugrožene grupe podstaknu da rade i da se usavršavaju, ali ukazuje da „ishitrene mere“ i njihovo sprovodjenje bez odgovarajućeg institucionalnog okvira i politika, mogu dovesti do štetnih posledica.

U toj organizaciji smatraju da je potrebno unaprediti politike zapošljavanja i poštovanja standarda dostojnog rada koje predvidja Medjunarodna organizacija rada.

 

Beta

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com