Referentna kamatna stopa smanjena na 7,5 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, na 7,5 odsto.

„Donoseći ovu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu da u uslovima povećanja globalne likvidnosti usled kvantitativnog popuštanja ECB-a, dosledno sprovođenje fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i zaključenje aranžmana iz predostrožnosti s Međunarodnim monetarnim fondom utiču na povećano interesovanje investitora za ulaganja u Srbiju. O tome svedoči pad premije rizika zemlje i veća tražnja nerezidenata za državnim hartijama od vrednosti. Ovakva kretanja, kao i inflaciona očekivanja koja se kreću oko cilja od 4%, otvaraju prostor da monetarna politika da doprinos dugoročno održivom oporavku domaće ekonomije“, navodi se u saopštenju NBS.

Kretanje referentne kamatne stope u narednom periodu i dalje će u najvećoj meri zavisiti od ostvarivanja rizika u međunarodnom okruženju i njihovog uticaja na inflaciju, kao i efekata  cena primarnih proizvoda na svetskom i domaćem tržištu na ostale cene, ocenio je Izvršni odbor.

Izvršni odbor je konstatovao da je međugodišnja inflacija, nakon istorijskog minimuma u januaru koji je pre svega posledica visoke prošlogodišnje baze uzrokovanje povećanjem stope PDV-a i akciza, u februaru započela rast i postepeni povratak u granice cilja (4±1,5%).

„Očekuje se da se inflacija u drugoj polovini godine vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja, čemu će, po oceni Izvršnog odbora, doprineti mere monetarne politike i iscrpljivanje efekta faktora sa privremenim dezinflatornim uticajem, pre svega niskog rasta regulisanih cena i niskih cena primarnih proizvoda na svetskom i domaćem tržištu“, dodaje se u saopštenju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. aprila.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com