Skupština Srbije dala zeleno svetlo Pejpalu

Skupština Srbije u četvrtak je usvojila set od pet finansijskih zakona koje je predložila Narodna banka Srbije, a glasanje je trajalo tri sata jer su se poslanici izjašnjavali o velikom broju amandmana opozicije.

Većinom glasova poslanici su usvojili Zakon o osiguranju, Zakon o platnim uslugama, izmene i dopune Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Novim zakonom o osiguranju centralna banka dobija preciznije aktivnosti u kontroli bankarskog sektora i kod licenciranja osigravajućih kompanija, a dobija i mogućnosti da izriče novčane kazne.

Predvidjeno je da nova drušstva za osiguranje ne mogu istovremeno da se bave životnim i neživotnim osiguranjem, ali ona koja već posluju, mogu da nastave da obavljaju obe te vrste osiguranja, sto je rešenje koje postoji u Evropi.

Nakon stupanja Zakona o osiguranju na snagu uslugama posredovanja i prodajom osiguranja mogu da se obavljaju bez radnog odnosa sa osiguravjućom kućom, čime NBS želi da izbegne da se taj posao radi na crno.

Drugim zakonom koji je usvojen, Zakonom o platnim uslugama uvode se domaće platne institucije i institucije elektronskog novca, što bi, prema NBS, trebalo da omogući veću konkurenciju u obavljanju platnog prometa, a zakonski prvi put reguliše se plaćanje preko interneta i mobilnih telefona.

Novi zakon o platnim uslugama predvideo je uvodjenje jedinstvenog registra računa i za fizička lica, jer već postoji za pravna lica, koji, kako je istakla NBS, neće biti javno dostupan.

Izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju od 1. oktobra 2015. gradjanima Srbije biti omogućeno da platni promet sa inostranstvom obavljaju i preko domaćih institucija elektronskog novca i platnih institucija, a ne samo preko stranih institucija elektronskog novca, kao što je „Pejpal“.

Usvojene izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma napravljene su kako bi mogao da bude uveden elektronaski novac koji je predvidjen Zakonom o platnim uslugama. Te izmene i dopune zakona stupiće na snagu 1. oktobra 2015.

 

Beta

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com