Smanjeni prihodi, rashodi i deficit

Predlogom budžeta za 2015. godinu Vlada Srbije je predvidela prihode u iznosu od 924,382 milijarde dinara, a rashode od 1.082,988 milijardi dinara. To znači da je predviđen budžetski deficit od 158,605 milijardi dinara.

Kada se na sumu rashoda dodaju izdaci za otplatu glavnice i za nabavku finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika, budžetski deficit raste na 191,349 milijardi dinara.

Budžetom za 2015. godinu predviđena je dobit od 25,7 milijardi od smanjenja plata u javnom sektoru. Sveukupno, rashodi za zaposlene smanjeni su sa 263,5 na 241,2 milijarde dinara. Zaposlenima u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine sledeće godine će iz budžeta Republike Srbije biti isplaćeno 25 milijardi, što je umanjenje od 4,3 milijarde u odnosu na ovu godinu.

Rashodi za otplatu kamata su povećani. Ove godine će nas kamate na zaduživanja po raznim osnovama koštati 112,4 milijarde, dok se sledeće godine u tu svrhu izdvaja 131 milijarda dinara.

Povećani su i rashodi za transfere ka jedinicima lokalne samouprave. Istini za volju, reč je o minimalnom povećanju sa 33,288 milijardi na 33,307 milijardi. Takozvani ostali transferi iz budžeta ka ostalim nivoima vlasti smanjeni su sa 11,5 na 9,3 milijarde.

Podsetimo, aktuelnim rebalansom budžetom, koji je Skupština Srbije usvojila krajem oktobra, predviđeno je da Srbija 2014. godinu završi sa prihodom od 897 milijardi dinara, a rashodom od 1.122 milijarde, čime bi budžetski deficit trebalo da iznosi 224 milijarde dinara.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com