Vip pita RATEL: Koje to specijalne uslove iPhone treba da ispuni?

Vip mobile upitao je Regulatornu agenciju za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) „koje to specijalne zahteve iPhone 6 treba da ispuni za srpsko tržište“ kako bi oni bili u mogućnosti da taj smartfon uvrste u svoju ponudu.

U dopisu Ekonomskim Vestima, Vip mobile je istakao spremnost da RATEL-u dostavi svu dokumentaciju na osnovu koje operateri širom Evropske unije putem distributera nude tamošnjim korisnicima Epl proizvode.

„Primera radi, naša sestrinska kompanija u Makedoniji prodaje iPhone na svom tržištu za koji nije potrebna detaljna tehnička dokumentacija koja se nama traži od strane regulatora. Međutim, pošto je jedan od operatera (Telekom Srbija prim.aut) već najavio da ima sklopljen ugovor sa kompanijom Epl, samo on može od proizvođača da dobije detaljnu tehničku dokumentaciju o iPhone-u 6 i podnese je RATEL-u“, saopštava Vip mobile.

Vip

Oni dalje postavljaju pitanje RATEL-u kako je moguće „da jedan vrunski mobilni uređaj koji se prodaje širom Evrope treba da prođe dodatnu verifikaciju u Srbiji“.

„Nažalost, sve dok se regulativa u ovoj oblasti ne uskladi sa EU, novi modeli mobilnih uređaja prvo će biti prodavani na sivom tržištu, po visokim cenama i bez ikakve dokumentacije i zaštite korisnika“, upozoravaju iz Vipa i dodaju da će oni plasirati iPhone 6 na tržište u Srbiji čim RATEL „izda potvrdu o usaglašenosti iPhone 6 sa propisima o radio i telekomunikacionoj opremi“.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com