Za korisnike socijalne pomoći mesečno 1,2 milijarde dinara

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin saopštio je danas da se svakog meseca iz budžeta izdvoji 1,222 milijarde dinara za korisnike novčane socijalne pomoći.

vulin

Vulin je na otvaranju okruglog stola „Podrška porodici sa decom“, na kojem su predstavljeni najvažniji pokazatelji i karakteristike porodica sa decom u sistemu socijalne zaštite iz izveštaja centara za socijalni rad za 2014. godinu, istakao da u našoj zemlji ima 146.000 korisnika novčane socijalne pomoći koji su radno sposobni.

Nosilac novčane socijalne pomoći prima mesečno približno 8.000 dinara, svako punoletno dete 3.000 dinara, svako maloletno dete manje od 3.000 dinara, a ukoliko postoji i oblik invaliditeta, obračunava se i dodatak za tuđu negu i pomoć, objasnio je ministar.

On je dodao da su nosioci novčane socijalne pomoći i energetski zaštićeni korisnici, odnosno da ne plaćaju struju i vodu u određenom procentu.

Direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Predrag Petrović upozorio je na to da je zanemarivanje kao vrsta nasilja nad decom u stalnom porastu u poslednjih pet godina, pri čemu je u prošloj godini evidentiran 1.991 slučaj ove vrste nasilja.

Prema podacima ovog zavoda, u porastu je i fizičko i psihičko nasilje nad decom, pa je tako u prošloj godini bilo 1.423 dece žrtava fizičkog i 1.346 psihičkog nasilja.

Broj dece u sistemu socijalne zaštite u 2014. godini povećan je u odnosu na prethodne godine, pri čemu je u prošloj godini na evidenciji centara bilo ukupno 193.865 dece, a udeo dece korisnika sistema socijalne zaštite u opštoj populaciji dece iznosio je 15,5 odsto.

U opštoj populaciji dece u Srbiji od 2011. do 2014. godine broj dece se smanjio za 0,82 odsto, dok je u istom periodu broj dece u sistemu socijalne zaštite porastao za 19,7 odsto.

Učešće dece koja žive u biološkim porodicama u odnosu na ukupan broj dece u sistemu socijalne zaštite iznosi 95 odsto, dok preostalih pet odsto čine deca bez roditeljskog staranja.

Dečiji dodatak je u prošloj godini koristilo ukupno 375.595 dece i 199.649 njihovih porodica, dok je 48.686 porodica sa ukupno 96.868 dece primalo novčanu socijalnu pomoć.

Podaci takođe pokazuju i da od ukupno 368.000 jednoroditeljskih porodica u Srbiji, njih pet odsto koristi novčanu socijalnu pomoć. Trend porasta broja dece u sistemu socijalne zaštite odražava se i na broj dece pod starateljstvom, tako da je prošle godine evidentirano 9.257 dece prema kojima su primenjene mere starateljske zaštite, što čini povećanje od četiri odsto.

Kada je reč o deci na smeštaju u ustanovama, usluge domskog i porodičnog smeštaja je u prošloj godini koristilo 6.042 dece, pri čemu je 837 dece bilo na domskom, a 5.205 dece na porodičnom smeštaju.

U prošloj godini u centrima za socijalni rad evidentirano je i 9.861 dete sa smetnjama u razvoju, a prema vrsti smetnje u razvoju dominiraju deca sa telesnim (34 odsto), sa višestrukim (22 odsto) i intelektualnim smetnjama (21 odsto).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com