Zaštitnik: Zašto hitan postupak za leks specijalis o Beogradu na vodi?

Zaštitnik građana Saša Janković smatra da predlog posebnog zakona (lex specialis) kojim se omogućava eksproprijacija radi sprovođenja projekta Beograd na vodi ne bi ni iz formalnih ni iz suštinskih razloga trebalo da bude razmatran po hitnoj proceduri, kako se to u javnosti najavljuje.

„Formalno, nije poznato da su u ovoj stvari nastale bilo kakve nepredvidive okolnosti koje su uslov za donošenje zakona u hitnoj proceduri. Suštinski, posebnim zakonom se u jednoj kapitalnoj stvari zadire u Ustavom garantovano pravo građana na mirno uživanje svojine i to na način koji predstavlja presedan – odstupa se od pravila koja važe za sve druge slučajeve u Republici Srbiji“, ističe se u saopštenju na sajtu Zaštitnika građanja.

Janković dodaje da Vlada Srbije leks specijalisom  „želi da stvori osnov za eksprorijaciju nepokretnosti radi izgradnje poslovno-stambenog kompleksa Beograd na vodi koji ne postoji u važećem Zakonu o eksproprijaciji“.

Važećim Zakonom o eksproprijaciji propisano je da Vlada može da utvrdi postojanje javnog interesa samo ako je to neophodno za izgradnju objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, vodoprivrede, sporta, saobraćajne, komunalne i infrastrukture objekata za potrebe državnih organa i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, objekata za odbranu zemlje, kao i za izgradnju stanova kojima se rešavaju stambene potrebe socijalno ugroženih lica.

„Zaštitnik građana se nada da će u Narodnoj skupštini ovaj zakon biti razmotren u redovnoj proceduri, koja garantuje potpunije i kvalitetnije sagledavanje svih argumenata i posledica ovakve namere“, zaključuje Janković.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com