Telekom Srbija se zadužuje za 200 miliona evra, dosadašnji nivo zaduženosti 84,4%

Telekom Srbija je danas objavio da će se emisijom korporativnih obveznica na finansijskom tržištu zadužiti za 23,5 milijardi dinara na rok dospeća od pet godina.

“Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija ad s ponosom objavljuje da su se stekli uslovi na finansijskom tržištu da Skupština akcionara Telekoma Srbija donese odluku o emisiji dinarskih korporativnih obveznica prvi put u istoriji ove kompanije”, saopšteno je danas iz Telekoma Srbija.

Korporativne obveznice, koje će biti emitovane u vrednosti od 23,5 milijardi dinara (200 miliona evra) na rok dospeća od pet godina, namenjene su isključivo kvalifikovanim investitorima, odnosno odabranim poslovnim bankama koje posluju u Srbiji, ističe se u saopštenju.

“Posebno je značajno da ove obveznice ne nose nikakav devizni rizik i da će biti emitovane po tržišnoj kamatnoj stopi u uslovima kada su dinarske kamatne stope na najnižim nivoima ikada, zahvaljujući postignutoj i održanoj makroekonomskoj i finansijskoj stabilnosti u Republici Srbiji”, navodi se u saopštenju.

Kao takodje značajno ističe se u saopštenju da se „do dospeća obveznica plaća samo kamata, bez pripadajućeg dela glavnice, čime se postiže dodatno jačanje novčanih tokova“.

“Sredstva prikupljena izdavanjem obveznica biće iskorišćena za finansiranje poslovnih potreba kompanije, uključujući unapređenje poslovnih aktivnosti kao i refinansiranje postojećih finansijskih obaveza”, navodi se u saopštenju.

Telekom Srbija je nedavno objavio rezultate svog poslovanja u 2019. godini.

Kompanija je poslovala s dobiti koja je za 65,9% niža od dobiti ostvarene 2018. godine.

Dobit Telekoma Srbija u 2019. godini iznosila je 3.476.814.000 dinara i bila je za 65,9% manja od dobiti ostvarene 2018. godine, kada je iznosila 10.171.905.000 dinara.

Dugoročne obaveze kompanije na kraju 2019. godine iznosile su 112.012.330.000 dinara i udvostručene su u odnosu na stanje 31.12.2018. godine kad su iznosile 54.052.101.000.

Od te sume, dugoročni krediti i zajmovi u zemlji iznosili su poslednjeg dana 2019. godine 25.032.496.000, a dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu iznosili su 47.793.283.000 milijarde dinara.

Poslovni prihod kompanije Telekom Srbija u 2019. godini iznosio je 86.229.700.000 i bio je za 0,7% veći od poslovnog prihoda ostvarenog u 2018. godini koji je iznosio 85.618.530.000 dinara.

Dugoročni krediti i zajmovi Telekoma Srbija na kraju 2019. godine činili su 84,4% poslovnih prihoda te Kompanije.

Telekom Srbija poslednjih godina nije delila dividende svojim akcionarima, pa je nerasporedjena dobit kompanije na kraju 2019. godine iznosila 61.063.550.000. Najveći akcionar Telekoma Srbija je Republika Srbija.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com