Rad „na crno“ i u javnim preduzećima

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su prilikom nadzora Inspektorata za rad u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu u pojedinim javnim preduzećima otkrivena 22 radnika „na crno”.

inspekcija

Nadzori su izvršeni na ukupno 158 lokacija sa ukupno 2.073 radno angažovana lica, i to u poslovnicama Telekoma i kod poslodavaca koji vrše seču u šumskim gazdinstvima JKP Srbijašume i Vojvodinašume u celoj Srbiji, kao i na parkinzima JKP Parking servisa u Beogradu.

Sa 22 radnika poslodavci nisu zaključili ugovore o radu, odnosno nisu ih prijavili na obavezno socijalno osiguranje.

Inspektori rada su podneli devet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavaca, i izdali pet naloga zbog prekršaja propisanog Zakonom o radu koji se odnosi na nedržanje ugovora na mestu rada, a za koji je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu od 50.000 i od 100.000 dinara.

Doneto je i 19 rešenja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za otklanjanje utvrđenih nedostataka, kao i šest rešenja o zabrani rada na mestu rada dok traju okolnosti koje ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog, dok je u oblasti radnih odnosa doneto 13 rešenja za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Takođe, pokazano je da ima i primera dobre prakse i društveno odgovornog poslovanja, kao što je Telekom Srbija a.d. Beograd.

Inspekcija rada će nastaviti sa organizovanjem pojačanih nadzora, naročito kod poslodavaca koji vrše seču i izvlačenje drvnih sortimenata, imajući u vidu smrtne povrede na radu, nedostatke iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i rad „na crno” kod poslodavaca koji se bave ovom delatnošću.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com