Kako su Francuzi privatizovali svoje autoputeve

Francuzi su 2006. godine privatizovali sedam svojih društava za puteve koji, prema upravo aktuelnom izveštaju Francuske komisijeza zaštitu konkurencije, pokrivaju 92 odsto poslova s putevima u Francuskoj. Komisija za zaštitu konkurencije podnela je nedavno izveštaj Odboru za finansije francuskog parlamenta u kome tvrdi da privatni vlasnici francuskih autoputeva – firme Vinci, Eiffage i Abertis, ostvaruju ekstra profit u poslovanju tim putevima i to ne zahvaljujući rastu prometa, niti otvaranju novih putnih sekcija, nego isključivo povećanjem putarina. Država im je prodala svoj monopol, zaključuje se u komentarima tog izveštaja, što su te firme odlično iskoristile, a država gotovo nema nikakvih instrumenata da ih u tome ograniči ili spreči. Komentari ne propuštaju da istaknu da su francuski putevi u vrlo dobrom stanju, hvala na pitanju.

Francusko iskustvo za nas je zanimljivo jer su nam Francuzi upravo stigli u goste i sa najavljenim ozbiljnim poslovima, u kojima kao najozbiljniji partner figurira i firma Vansi (Vinci). Ministar finansija Srbije Dušan Vujović, povodom aktuelnih razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, za RTS je, između ostalog, rekao: „Umesto što se mučimo sa tim, objediniti Koridore i Puteve Srbije u jednu koncesiju i zaraditi na tome i imati fantastične usluge koje će svima koristiti“. A drugo, u našem neposrednom susedstvu, u Hrvatskoj koja ima puteve na kojima bi joj Francuska mogla pozavideti, sprema se veliki narodni referendum protiv namere vlasti da te već izgrađene puteve privatizuje, odnosno da ih da u koncesiju.

Bruno Laser, predsednik Francuske komisije za zaštitu konkurencije, utvrdio je da je prihod sedam privatizovanih društava za autoputeve, od njihove prodaje 2006. godine do danas celih 26 odsto i da je porastao sa 5,8 milijardi evra 2006. godine na 8,2 milijarde evra 2013. godine, dok je rast prometa na tim putevima od 2007. do 2013. godine 4,1 odsto, a rast putarina od 2004. do 2013.godine 21,7 odsto. Putarine su, podvukla je Komisija, prosečno godišnje u tom periodu rasle po stopi od 1,97 odsto, a prosečna stopa inflacije je iznosila 1,66 odsto. Rentabilnost sedam društava za autoputeve je, izračunala je Komisija za zaštitu konkurencije, između 20 i 24 odsto, dok je rentabilnost njihovih vlasnika firme Vansi 5,1 odsto, a firme Eiffage 2,3 odsto.

Pokazatelj koji je najviše porastao i iznenadio su dividende isplaćene akcionarima – čak 14,6 milijardi evra u posmatranom periodu. Dok, po ugovoru, deo investicija novim vlasnicima francuskih autoputeva pokriva država. A da se radi o ekstra profitu, Komisija za zaštitu konkurencije se konačno uverila kad je izračunala odnos operativnog profita prema poslovnom prihodu: u pet od sedam društava za autoputeve taj odnos je 70 odsto. Takvim odnosom, izveštavaju francuski mediji, ne mogu se pohvaliti ni telekomi, koji su u najboljim vremenima postizali 33 odsto, a u posmatranom periodu, a telekomunikacije se smatraju najrentabilnijom delatnošću.

Francuski autoputevi nisu tako dobro poslovali dok su bili u vlasništvu države. Pa, znači li sve ovo da ih nije trebalo ni privatizovati? Oko tog pitanja se u Francuskoj još dvoume.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com