Da li je Kina već pregazila Svetsku banku?

Konkurencija Kine Svetskoj banci u kreditiranju trećeg sveta nije nov fenomen. Regstrovao ga je još 2011.godine Fajnenšl tajm, pozivajući se na sopstvenu statistiku.

List je utvrdio da je Kina tokom 2009. i 2010.godine kreditirala zemlje trećeg sveta sa 110 milijardi dolara, dok je Svetska banka u iste dve godine zemljama u razvoju dala kredita u iznosu od 100,3 milijarde dolara.

Fajnenš tajms je tada primetio da Svetska banka za svoje kredite uglavnom postavlja političke uslove, što se teško prihvata, Kina za svoje kredite traži lakši pristup sirovinskim bazama preko udela ili garantovanja isporuka, a to se izgleda lakše prihvata.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com