Komercijalna banka: Prethodno rukovodstvo krivo za loše rezultate

Komercijalna banka saopštila je da je na nove rashode bila primorana pre svega zbog lošeg poslovanja prethodnog rukovodstva.

Komercijalna banka

Kako se navodi u saopštenju banke, na rezultat poslovanja Komercijalne banke u prvih šest meseci 2016. godine je uticalo loše upravljanje kreditnim portfoliom prethodnog menadžmenta, posebno u periodu od 2013. do 2015. godine. To se najbolje videlo i u odsustvu NPL strategije.

“Imajući u vidu ove činjenice, u junu ove godine banka je, nakon nove analize kreditnog rizika, morala da uradi dodatnu ispravku kreditnog portfolija od NPL kredita, što je imalo za posledicu rast rashoda po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki i iskazala ukupne neto rashode po tom osnovu od 6,25 milijardi dinara”, navodi se u saopštenju.

Zbog ove dodatne ispravke vrednosti bilansne aktive i rezervisanja za moguće gubitke, koja je pre svega posledica niza loših poslovnih odluka prethodnog rukovodstva banke, koje je zbog toga i smenjeno, Komercijalna banka je od 1. januara do 30. juna 2016. godine zabeležila gubitak iz poslovanja od 2,65 milijardi dinara, saopštila je banka.

Ističe se da je i pored zabeleženog gubitka, Komercijalna banka, zahvaljujući čvrstoj rešenosti novog menadžmenta i preduzetim merama na stabilizaciji poslovnih rezultata, visoko kapitalizovana i stabilna banka sa adekvatnošću kapitala od 23,04 odsto, što je znatno iznad regulatornog limita koji propisuje NBS, od 12 procenata.

Komercijalna banka trenutno ima izdvojene rezerve iz dobitka u iznosu od 18,8 milijardi dinara, što je više za 4,9 milijardi dinara od ukupno obračunatih rezervi po propisima Narodne banke Srbije.

“Nakon pokrića gubitka, koji je zabeležen u prvih šest meseci ove godine, stvaraju se realne pretpostavke za ostvarenje postavljenih ciljeva iz Biznis plana za period 2016–2018. godina. Na osnovu preduzetih mera novog menadžmenta banke stvoreni su uslovi za sigurno i stabilno poslovanje Banke, uz već svedeni kreditni rizik na prihvatljivu meru, kao i uslovi za održavanje adekvatnosti kapitala značajno iznad propisanog minimuma, odnosno u okviru od 18 do 20 odsto i stabilnu dinarsku i deviznu likvidnost”, piše u saopštenju.

Na osnovu reputacije sigurne i stabilne banke Komercijalna banka je, u posmatranom periodu, uspela da dodatno poveća devizne štedne uloge građana za 19,9 miliona evra ili 1,3 odsto, a devizna štednja je dostigla sumu od 1,59 milijardi evra. Poverenje štediša omogućilo je Komercijalnoj banci da po obimu prikupljene devizne štednje, imidžu i prepoznatljivosti zadrži vodeće mesto u okviru bankarskog sektora Srbije, navodi Komercijalna banka.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com