Vlada povlači Zakon o privrednim društvima u vlasništvu RS

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je za TV Prva da će Vlada Srbije iz skupštinske procedure povući Zakon o privrednim društvima u vlasništvu Republike Srbije jer želi da bude „dovoljno odgovorna da čuje strahove gradjana“.

Upravo iz tog je razloga, rekla je Brnabić, „predsednik Aleksandar Vučić zamolio da Vlada povuče iz Skupštine Predlog zakona o upravljanju preduzećima u državnom vlasništvu“.

Ranije je Brnabić, prisustvujući polaganju kamena temeljca za izgradnju Nacionalnog odbojkaškog trenažnog centra, rekla da predloženi zakon ima za cilj profesionalizaciju tih preduzeća kako bi se njima bolje upravljalo u nacionalnom interesu naše zemlje i svih njenih gradjana.

Ona je negirala da iza zakona stoji namera privatizacije preduzeća u državnom vlasništvu, pa čak i nacionalnih parkova.

Ono što se sada stavlja u jedan zakon, rekla je Brnabić , ranije je bilo u dva zakona.

Jedan je zakon o javnoj svojini, koji predvidja da nacionalna dobra ne mogu da se otudje, tako da nacionalni parkovi nikada ne mogu da budu privatizovani.

Drugi je Zakon o privatizaciji koji je i do sada podrazumevao da javna preduzeća mogu da se privatizuju.

„Da smo želeli nešto da privatizujemo, imali smo zakonske osnove za to. Ali ne želimo. Želimo samo da uvedemo profesionalizaciju kako bi ta preduzeća bolje radila“, rekla je Brnabić.

Inače, Predlogom zakona o privrednim društvima u svojini Republike Srbije predvidjena je njihova transformacija u društva kapitala, odnosno akcionarska društva.

Član 3 glasi :“Društvo kapitala, u smislu ovog zakona, jeste privredno društvo sa pravnom formom akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću  u kojem Republika Srbija ima svojstvo člana odnosno akcionara sa više od 50 odsto osnovnog kapitala kao i privredno društvo u kojem Republika Srbija ima kontrolno vlasništvo po drugom osnovu.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, pojedine odredbe ovog zakona se primenjuju na privredno društvo u kojem Republika Srbija ima 50 odsto ili manje učešća u osnovnom kapitalu.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na privredna društva koja su u vlasništvu Republike Srbije : koja obavljaju delatnost proizvodnje naoružanja i vojne opreme, koja posluju kao banke, koja posluju kao osiguravajuća i druge finansijske institucije, koja su nedobitne organizacije, koja su osnovana i koja posluju u skladu sa zakonom kojim se uredjuje inovaciona delatnost, koje su instituti a koji su organizovani kao privredna društva, nad kojima je pokrenut postupak privatizacije u smislu propisa kojim se uredjuju uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine, odnosno nad  kojima je otvoren stečajni postupak u smislu propisa kojim se uredjuje stečaj „.

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com