APR: Tanjug nije likvidiran, da li je ime još rezervisano

Tanjug se još nalazi u registrima Agencije za privredne registre, gde nema ni traga o odluci o njegovom gašenju, i iz tog registra će biti izbrisan tek kad budu isplaćene otpemnine zaposlenima.

Tanjug

Kad otpremnine budu isplaćene, prema proceduri koju je utvrdila Vlada Srbije odlukom od 5. novembra, direktor Tajnuga će podneti zahtev za brisanje svih servisa Tanjuga, rečeno je Ekonomskim Vestima u Agenciji za privedne registre.

U Agenciji za privredne registre Tanjug se i dalje vodi kao aktivno privredno društvo. Tako da se i ime Tanjug nalazi u Registru rezervisanih imena Agencije za privredne registre, u kome zainteresovani osnivači novih firmi mogu da se obaveste koja imena (ni)su slobodna za korišćenje. Ova se činjenica zaista može lako proveriti u tom registru. Piše da je ime Tanjug rezervisano. Prema ovom sledu stvari, Tanjug još postoji i njegovo je ime u registru tako da ga drugi ne bi mogli koristiti. Prema mišljenju pravnika koje su konsultovale Ekonomske Vesti ne može se koristiti ni kao Tanjug Info. Medij pod tim nazivom ipak je registrovan u APR-u 18. novembra 2015. godine.

Ako je ime Tanjug zaštićeno u Zavodu za intelektualnu svojinu, e tek onda se ime ne može koristiti bez dozvole onoga ko ga je zaštitio.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com