Da li se i vi žalite na vašu banku?

Narodna banka Srbije (NBS) objavila je u petak da su gradjani u prvoj polovini 2014. podneli 763 prigovora na rad finansijskih institucija, od čega se 83,22 odnosi na rad banaka.

Kako se navodi na sajtu centralne banke (nbs.rs) od ukupnog broja prigovora postupanje je završeno u 697 slučajeva, odnosno (91,3 odsto), od čega se njih 524 ili 75,2 odsto odnosilo na neosnovane prigovore, a 173 ili 24,8 odsto na osnovane prigovore.

U Izveštaju o radu Centra NBS za zaštitu i edukaciju korisnika precizira se da je na rad banaka u prvoj polvini ove godine podneto ukupno 635 primedbi, što je 7,2 odsto više nego u istom periodu prosle godine.

Najviše tih primedbi se odnosilo na kredite – 58,27 odsto, zatim slede tekući računi na koje se žalilo 18,27 odsto nezadovoljnih korisnika i kreditne kartice zbog kojih je stiglo 9,92 odsto žalbi na rad banaka.

Kako se navodi, korisnici su NBS najčešće obraćali zbog naplaćivanja naknade za održavanje tekućeg račun koja nije predvidjena ugovorom i bez obezbedjene pismene saglasnosti korisnika, otkaza ugovora o depozitu po vidjenju od strane banke i ugovornih odredbi o kamati koja se primenjuje u slučaju dužničke docnje, odnosno visine ugovorene zatezne kamate.

Medju žalbama su u primedbe klijenata na primenu deviznog kursa koji se koristi za preračun dospele obaveze u dinarima po osnovu ugovora o kreditima indeksiranim u stranoj valuti koji su zaključeni pre početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

 

Beta

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com