Kako je i da li je Fond za razvoj postao vlasnik Trepče

Rudarsko metalurško hemijski kombinat Trepča faktički posluje podeljen na dva dela, jednim, većim, upravlja albanska, a drugim, manjim, srpska strana na severu Kosova i Metohije. Na celu Trepču pravo polažu i Beograd i Priština, odnosno Agencija za privatizaciju Srbije, kod koje se Trepča nalazi u restrukturiranju, i Kosovska agencija za privatizaciju (KAP) kod koje se Trepča nalazi u reorganizaciji, što je praktično isto.

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti Republike Srbije 29,807 odsto Trepče u društvenom je vlasništvu, a 70,19268 odsto u vlasništvu 11 pravnih lica.

Od ovih 70,19268 odsto 78,54869 odsto vodi se kao vlasništvo Fonda za razvoj Republike Srbije.

Pošto je KAP objavila poziv za prijavljivanje potraživanja od Trepče, Fond za razvoj Republike Srbije je 2013. godine način sticanja vlaništva u Trepči objašnjavao ovako:

“Ugovorom o preuzimanju duga koji je zaključen 5.11.1992. godine između Fonda kao preuzimaoca, RMHK Trepča ad Zvečan – u restrukturiranju, kao dužnika, uz saglasnost Kosovske banke u stečaju iz Prištine, Fond je preuzeo nedospele obaveze RMHK Trepča prema Kosovskoj banci iz Prištine u stečaju; pravni osnov zaključenja tog ugovora su sudska rešenja stečajnog veća Trgovinskog suda u Beogradu doneta u postupku stečaja nad navedenom bankom; potraživanje Fonda prema RMHK Trepča iz Zvečana je konvertovano u kapital Fonda u tom privrednom društvu.

Nakon izvršenog restrukturiranja RMHK Trepča Fond je izvršio dodatna ulaganja u to privredno društvo predajom Fabrike lovačke municije “Trepča” Srbica, koja je, po zakonu, pripala Fondu nakon stečaja sprovednog nad tim pravnim subjektom.”

Na ova objašnjenja iz Fonda za razvoj odgovorila je Agencija za osiguranje depozita Republike Srbije tvrdnjom da Ugovor izmedju Fonda za razvoj, RMHK Trepča i Kosovske banke u stečaju jeste potpisan, ali nije realizovan, jer Fond za razvoj nije ispunio obaveze preuzete tim ugovorom. Te stoga “Kosovska banka dd u stečaju Beograd nije prenela svoja potraživanja na od RMHK Trepča na Fond za razvoj”.

Na ove tvrdnje, Fond za razvoj je 2013. godine odgovorio da je svoje obaveze po ugovoru potpisanom sa RMHK Trepča i Kosovskom bankom u stečaju ispunio delimično.

Kosovska banka u stečaju je prijavila KAP-u svoja potraživanja od Trepče.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com