Unapred najavljeni udar iz Prištine

Namera vlasti u Pripštini da RMHK Trepča proglasi za javno preduzeće objavjena je oktobra 2013. godine. I taj proces praktično od tada traje. Tako da iznenađenju vlasti u Beogradu nema mesta.

Prema navodima medija u Prištini, Zakon o izmenama Zakona o javnim preduzećima na Kosovu već je u skupštinskoj proceduri prošao prvo čitanje. Prošle nedelje doneta odluka tiče se ubrzanja parlamentarne procedure transformacije Trepče iz društvenog u javno preduzeće.

Prema stanovištu Prištine, Trepča je trenutno društveno preduzeće koje se nalazi u nadležnosti Kosovske agencije za privatizaciju, a u procesu reorganizacije. U okviru procesa reorganizacije decembra 2012. godine je KAP uputila poziv poveriocima Trepče da joj prijave svoja potraživanja od te firme.

Prema navodima prištinskih medija Specijalna komora Vrhovnog suda Kosova, u čijoj su nadležnosti poslovi privatizacije, likvidacije i reorganizacije firmi na Kosovu i Metohiji, kao i žalbe na liste radnika koji stiču prava na akcije firmi u trenutku njihove privatizacije, odbila je nedavno zahtev Kosovske agencije za privatizaciju da odloži prvo ročište poverilaca Trepče i produži rok za sačinjavanje i usvajanje plana njene reorganizacije. Tako je Trepči, prema navodima medija u Prištini, pretilo donošenje odluke o likvidaciji 2. februara.

Ekonomske Vesti su proverile kod nekoliko beogradskih poverilaca Trepče – nijedan od nih nije dobio poziv za ročište poverilaca Trepče. Poverioci Trepče su i šest poslovnih banaka u stečaju, kao i Sartid u stečaju. Prijavili su svoja potraživanja.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com