Ministarstvo poljoprivrede: Limun bezbedan za upotrebu

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je nakon poslednje kontrole limuna poreklom iz Turske utvrđeno da je ovaj proizvod bezbedan za ishranu ljudi.

„Na osnovu utvrđenih količina ostataka sredstava za zaštitu bilja u uzorku može se zaključiti da je pošiljka limuna potpuno usaglašena i da su nađene količine sredstava za zaštitu bilja znatno niže od onih definisanih Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja“, ističe se u kratkom saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

Dodatne kontrole limuna, nakon što se u regionalnim medijima pojavila informacija da on nije bezbedan za ishranu ljudi, pokazale se da u limunu poreklom iz Turske ima 0,055 mg/kg imazalila, fungicida koji ima kancerogena svojstva.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com