NBS: Devizne rezerve 10,7 milijardi evra

Narodna banka Srbije saopštila je danas da su njene devizne rezerve, na kraju oktobra, iznosile 10.714,6 miliona evra, čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase (M1) od 313 odsto i pokrivenost više od sedam meseci uvoza robe i usluga.

Veći devizni priliv u oktobru realizovan je po osnovu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 45,3 miliona evra.

Značajniji odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu izmirenja obaveza prema inokreditorima u iznosu od 96,1 miliona evra, smanjenja više izdvojene devizne obaveze rezerve banaka u neto iznosu od 39,6 miliona evra i otplate duga MMF-u u iznosu od 30,4 miliona evra.

Neto devizne rezerve, odnosno rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od MMF-a, na kraju oktobra iznosile su 7,865 milijardi evra.

Okotbarski obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu iznosio je 544,4 miliona evra i bio je za 50,6 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. Za prvih deset meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 4.679,6 miliona evra.

U oktobru je Narodna banka Srbije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu prodajim 140 miliona evra radi smanjenja prekomerenih kratkoročnih oscilacija deviznog kursa.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com