NBS: Mudis popravio izglede za poboljšanja kreditnog rejtinga Srbije

Rejting agencija Mudis popravila je sa „stabilnih“ na „pozitivne“ izglede za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije za zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti i potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou „B1“, navodi se u saopštenju Narodne banke Srbije.

NBS

Prema oceni agencije Mudis, popravljanju izgleda za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije doprineli su, pre svega, dosadašnja uspešna primena programa fiskalne konsolidacije, implementacija strukturnih reformi, unapređenje institucionalnog okvira i bolji izgledi ekonomskog rasta.

Agencija ističe da je fiskalni deficit u 2015. iznosio 3,8% BDP-a, značajno ispod kvantitativnog kriterijuma postavljenog aranžmanom sa MMF-om i da će se dalje smanjenje fiskalnog deficita ostvariti sprovođenjem strukturnih reformi. Prema njihovoj oceni, fiskalna konsolidacija biće nastavljena i rezultiraće daljim smanjenjem fiskalnog deficita.

Mudis navodi da je u 2015. postignut ekonomski rast iznad očekivanog i da je vođen investicijama, što se očekuje i u narednim godinama. Prema njihovim rečima, takav rast biće podržan stabilnim prilivom stranih direktnih investicija čemu doprinose sprovedene reforme, povoljniji poslovni ambijent i očuvano poverenje u finansijski sistem. U tom smislu, Mudis ističe da je Narodna banka Srbije sprovela posebna dijagnostička ispitivanja kvaliteta aktive banaka, kao i da je u avgustu 2015. usvojena Strategija za rešavanje problematičnih kredita.

Takođe, ističe se da su ostvareni pozitivni rezultati u smanjenju tekućeg deficita platnog bilansa i da se i u narednim godinama očekuje njegova puna pokrivenost stranim direktnim investicijama. Nastavak smanjenja eksterne i interne neravnoteže, prema rečima agencije Mudis mogao bi da u narednom periodu rezultira popravljanjem i kreditnog rejtinga.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com