NBS: Smanjena referentna kamatna stopa

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 6 odsto.

nbs

Izvršni odbor je konstatovao da se inflacija kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, kao i da se u drugoj polovini godine očekuje njen povratak u granice cilja čemu će, uz do sada preduzete mere monetarne politike, doprineti uticaj regulisanih cena i cena naftnih derivata, koje su u prethodnom periodu imale privremeno dezinflatorno dejstvo.

Donoseći odluku da smanji referentnu kamatnu stopu Izvršni odbor je imao u vidu da na srednji rok preovlađuju dezinflatorni pritisci po osnovu agregatne tražnje i cena u međunarodnom okruženju i na svetskim tržištima primarnih proizvoda. Dezinflatorni pritisci su dodatno pojačani po osnovu restriktivnije fiskalne politike, ali i efekata kvantitativnog popuštanja ECB-a, što uz očekivanu prvu uspešnu reviziju programa sa Međunarodnim monetarnim fondom, pozitivno utiče na premiju rizika zemlje i percepciju investitora prema ulaganjima u Srbiju. Uz nizak deficit tekućeg računa, to ima pozitivan uticaj na stabilnost kursa i kretanja na deviznom tržištu, ocenio je Izvršni odbor.

Izvršni odbor ocenjuje da će nastavak relaksacije monetarne politike pozitivno delovati na kreditnu aktivnost i očekuje adekvatnu reakciju banaka kroz smanjenje kamatnih stopa na kredite, posebno na njihove dinarske plasmane, kako bi se podržao rast ekonomske aktivnosti u narednom periodu.

Iako su kretanja u međunarodnom okruženju povoljnija, pre svega sa stanovišta povećane globalne likvidnosti, još uvek su prisutne neizvesnosti koje zahtevaju oprezno vođenje monetarne politike, upozorio je Izvršni odbor.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. jula 2015. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com