Opet neprijavljeni radnici u firmama za obezbeđenje

Inspektorat za rad zatekao je 29 radnika bez ugovora prilikom pojačanog nadzora firmi čija je pretežna delatnost fizičko-tehničko obezbeđenja, dok je 9 lica, suprotno Zakonu o radu, bilo angažovano na osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Tokom kontrole, koja je sprovedena 5. marta, ukupno je zatečeno 689 radnika na 379 lokacija.

Inspekcija rada je utvrdila da je devet od ukupno 43 kontrolisana poslodavca angažovalo lica na crno, a da jedan od njih nije prijavio čak 14 osoba.

Inspektori su zbog nepoštovanja odredaba Zakona o radu podneli 21 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima, od čega 10 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog angažovanja na radu na crno.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com