Pažnja, pažnja: Ministarstvo spoljnih poslova traži 10 pripravnika

Ministarstvo spoljnih poslova raspisalo je Javni konkurs za prijem 10 pripravnika, na određeno vreme u trajanju od jedne godine, radi osposobljavanja za rad na diplomatsko-konzularnim poslovima.

Ministarstvo spoljnih poslova

Opšti uslovi su, kao što se navodi u oglasu, državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Takozvani posebni uslovi su visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim ademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akadameskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu. Takođe, od kandidata se zahteva i da su informisani iz oblasti spoljne politike, međunarodnih odnosa, međunarodnog prava i sistema uprave Republike Srbije, kao i znanje jednog od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija (engleski, francuski, španski, ruski, kineski ili arapski) na nivou V2.

Ministarstvo spoljnih poslova 2

Za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa predviđena je provera iz znanja oblasti spoljne politike, međunarodnih odnosa, međunarodnog prava i sistema državne uprave Republike Srbije (pismeno i usmeno) i veština komunikacija (usmeno). Provera će se obaviti i za jedan od navedenih stranih jezika (pismeno i usmeno), kao i za psihološko stanje kandidata (putem standardizovanih testova i usmeno).

Provere znanja i veštine obaviće se počev od 23. jula ove godine, a moraće da prođu zdravstvenu i bezbednosnu proveru.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com