Poreska uprava: Nismo prekoračili ovlašćenja

Poreska uprava negirala je navode predsednika Opšteg udruženja ugostitelja Beograda, Nikole Dimitrijevića, da sprovodi „represivne i protivzakonite“ kontrole.

Oni su saopštili da su sve preduzete mere i radnje u kontroli ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom i da nije bilo prekoračenja ovlašćenja i prava.

„U poslednja dva i po meseca, Poreska uprava Republike Srbije jeste intenzivirala kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i provere radno-pravnog statusa radnika, na teritoriji Republike Srbije, kao vid borbe protiv sive ekonomije. U periodu od 05.08 – 19.10.2014. godine, kontrola evidentiranja preko fiskalnih kasa izvršena je kod 1.019 poreskih obveznika na teritoriji Republike. Kod 408 poreskih obveznika utvrđene su nepravilnosti (40,04%) i podneto je 349 zahteva za pokretanje prekršajne odgovornosti. Mere zatvaranja su se izricale shodno Instrukciji za postupak vršenja kontrole i primenu mere zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole evidentiranja prometa preko fiskalne kase, posle utvrđene druge nepravilnosti u postupku kontrole“, saopštila je PU i dodala da se u „određenim slučajevima“ poreske kontrole vrše u koordinaciji sa drugim državnim organima, na primer sa inspekcijom rada, tržišnom inspekcijom, ovlašćenim licima MUP-a i sličnim.

Poreska uprava je dodala i da su prilikom nedavne akcije kontrole većih ugostiteljskih objekata, splavova i noćnih klubova u Beogradu „kod svih privrednih subjekata utvrđene nepravilnost“.

„Ustanovljene su indicije da su odgovorna lica u pojedinim ugostiteljskim objektima izvršila krivično delo poreske utaje iz člana 229. Krivičnog zakonika Republike Srbije. Oduzeta je računarska oprema i poslovna dokumentacija, a proverom poslovanja utvrđeno je da prometi koji su evidentirani kroz navedene knjige predstavljaju oko 30-40 % ukupnog iznosa prometa koji su ustanovljeni u obračunskim periodima kada su vršene provere i ne predstavljaju realnu sliku poslovanja“, ističu u Poreskoj upravu.

Podsetimo, ukoliko se utvrde nepravilnosti koje se odnose, između ostalog, na neevidentiranje prometa preko fiskalnih kasa, angažovanje lica suprotno pozitivnim propisima, Poreska uprava izriče meru zabrane obavljanja delatnosti do 60 dana. Pored toga, u skladu sa zakonom, podnosi se i zahtev za pokretanje prekršajne odgovornosti, a zaprećene kazne su za pravna lica od 100.000 do 2.000.000 dinara a za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com