Rad Inženjerske komore Srbije nezakonit!?

Ministarstvno građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture upozorilo je Inženjersku komoru Srbije da je njen rad nezakonit i pozvao je tu organizaciju da u najkraćem roku uskladi opšte akte sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

„Usklađivanje rada Komore sa zakonom posebno je važno zbog toga što delovanjem van pravnog okvira Komora usporava oporavak domaće građevinske industrije, u čijem interesu bi, kao strukovna organizacija, trebalo da deluje“, saopšteno je iz ministarstva.

U pismu Inženjerskoj komori Srbije ministarstvo navodi da Statut i svi opšti akti Komore nisu usaglašeni sa Zakonom o planiranju i izgradnji iz 2009. godine, kao ni sa kasnijim izmenama i dopunama tog zakona (iz 2011, 2012. i 2014. godine). Samim tim, ističe ministarstvo, odluke donete na osnovu takvih neusaglašenih akata ništavne su i ne proizvode pravno dejstvo.

„Ministarstvo nikada nije dalo saglasnost na najveći broj opštih akata Inženjerske komore Srbije, niti je Komora dostavila na saglasnost ministarstvu poslovnike o radu svojih organa. S obzirom na too, sazivanje sednica, utvrđivanje kvoruma, postupak i način odlučivanja, kao i odluke koje se donose na sednicama organa Komore, nelegalne su i pravno ništa“, dodaje se u saopštenju.

Inženjerska komora Srbije osnovana je prema Zakona o planiranju i izgradnji, ima oko 26.000 članova, a do sada je izdala više od 46.000 licenci na osnovu kojih inženjeri izrađuju planove i projekte i učestvuju u izgradnji svih objekata u Srbiji.

„Posebno je alarmantan podatak da je Inženjerska komora Srbije od svog osnivanja 2003. godine oduzela svega desetak licenci, a da za to vreme realizacija velikog broja projekata kasni upravo zbog lošeg projektovanja, što svedoči o nezainteresovanosti Komore za posao koji im je zakonom poveren“, smatra Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i podseća da su izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji značajno skraćene procedure za izdavanja dozvola i proširena ovlašćenja inženjera i Inžerske komore Srbije.

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com