Smanjena obavezna devizna rezerva banaka

Narodna banka Srbije odlučila je da se smanji stopa po kojoj banke obračunava deviznu obaveznu rezervu – sa 27% na 26% na deo devizne osnovice koje čine obaveze sa ugovorenom ročnošću do dve godine i sa 20% na 19% na deo devizne osnovice koju čine obaveze sa ugovorenom ročnošću preko dve godine.

Istovremeno je izmenjena struktura devizne obavezne rezerve tako što je povećan deo koji se izdvaja u dinarima – sa 36% na 38% i sa 28% na 30% u zavisnosti od ročnosti izvora finansiranja.

„Usvojenim izmenama Narodna banka je dodatno oslobodila deo kreditnog potencijala banaka i kroz instrument obavezne rezerve nastavlja da stimuliše banke da povećaju kreditnu aktivnost, snize troškove kredita i u većoj meri koriste dugoročne i dinarske izvore finansiranja“, saopštila je NBS.

Ove promene stupiće na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, s tim da će banke prvi obračun obavezne rezerve po odredbama ove odluke dostaviti 17.1.2015. godine, prema stanju osnovice u decembru 2014. godine.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com