Turska Halk banka kupuje akcije Čačanske banke

Turska Halk banka potpisala je danas Ugovor o kupoprodaji akcija Čačanske banke koja je u vlasništvu Republike Srbije, EBRD-a, IFC-a i Beogradske banke u stečaju, saopštilo je Ministarstvo finansija Republike Srbije.

Republika Srbija, IFC (članica grupacije Svetske banke) i EBRD su Ugovorom akcionara definisali prava i obaveze sva tri akcionara, kao i postupak privatizacije Čačanske banke.

Ugovorom se kupac obavezao da plati 10,1 miliona evra za paket od 139.680 akcija što čini 76,74% akcionarskog kapitala Čačanske banke.

Ovaj iznos će biti isplaćen u gotovom i u celini prilikom prenosa vlasništva nad akcijama, koji će biti obavljen u roku ne dužem od 60 radnih dana. Od ponuđene cene , proporcionalno broju akcija Republici Srbiji će pripasti 3,7 miliona evra, EBRD-u 3,3 milina, IFC-u 2,6 miliona i Beogradskoj banci ad Beograd u stečaju 0,4 miliona.

Čačanska banka je regionalna banka koja ima razgranatu poslovnu mrežu od 14 filijala i 9 ekspozitura, pre svega na teritoriji zapadne i centralne Srbije. U banci je zaposleno 385 radnika.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com