Za najbolje srednjoškolce do 200.000 dinara

Vlada Srbije nagradiće i ove godine najbolje srednjoškolce za uspehe koje su postigli na domaćim i međunarodnim takmičenjima. U zavisnosti od osvojenog mesta i ranga takmičenja, država će srednjoškolce nagraditi iznosom od 20 do 200 hiljada dinara.

Fond za mlade talente, kojim predsedava ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, raspisao je konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za uspehe postignute na takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2014. godine, a rok prijava je do 17. aprila.

Na konkurs se mogu prijaviti svi srednjoškolci koji su 2014. godine osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2013/2014. i 2014/2015. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Standardima za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond za mlade talente Ministarstva omladine i sporta.

Najniža nagrada u iznosu od 20 hiljada dinara dodeljuje se osvajačima trećih mesta na republičkim takmičenjima, dok pobednici svetskih takmičenja dobijaju najviše nagrade koje iznose 200 hiljade dinara.

Prošle godine, po ovom osnovu, Ministarstvo omladine i sporta je nagradilo više od 1.100 srednjoškolaca iz cele Srbije.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com