Završen spor Andrej Vučić protiv Asomakuma

Suđenje u sporu po tužbi Andreja Vučića protiv fantomske firme Asomakum danas je završeno, prenosi Tanjug.

Andrej Vučić

Andreja Vučića je tužbom tražio poništenje osnivačkog akta fantomske firme Asomakum, jer je osnovana falsifikatom njegove lične karte i potpisa. Suđenje je danas formalno krenulo ispočetka zbog promene sudije, ali je, nakon više od četiri sata rasprave, i okončano završnim rečima punomoćnika Vučića i tužene firme.

Prvostepena presuda će biti napisana u zakonskom roku (od 30 dana) i uručena strankama, najavio je sudija Dragan Dragović.

Brat premijera Aleksandra Vučića podneo je tužbu sudu 31. oktobra 2014. godine kojom traži utvrđivanje ništavosti akta o osnivanju firme Asomakum, jer je nastao korišćenjem falsifikata, odnosno osnovala ga je osoba koja je koristila njegovu falsifikovanu ličnu kartu.

Grafološka veštačenja kriminalističke policije, kao i sudskog veštaka Radoslava Svičevića, koji je danas saslušan, potvdila su da je reč o falsifikovanim dokumentima, odnosno da su falsifikovani potpisi na ugovoru o osnivanju Asomakuma kao i u ličnoj karti uz pomoć koje je to učinjeno.

U završnoj reči punomoćnik Andreja Vučića advokat Zoran Jakovljević rekao je da je nesporno utvrđeno da njegov klijent nema veze sa pomenutom firmom koja je nastala na osnovu falsifikovanih dokumenata i zatražio od suda da poništi ugovor o osnivanju Asomakuma.

Pravni zastupnik Asomakuma Branislav Čubrilo je tražio od suda da tužbu odbaci, tvrdeći da sud nije nadležan da procenjuje verodostojnost lične karte, kao i da tužba nije blagovremeno podneta.

Današnje ročište koje je trajalo je četiri i po sata, za razliku od prethodnih, koja su trajala ne više od pola sata, obeležilo je polemisanje privremenog zastupnika Asomakuma sa sudijom i veštakom Svičevićem.

Čubrilo je najpre isnistirao na čitanju svih spisa predmeta od podnošenja tužbe do danas, potom je polemisao sa sudijom o pravnim i procesnim pitanjima, postavljao niz pitanja i potpitanja veštaku grafologu i pored njegovog isrcpnog nalaza i mišljenja.

Bilo je i lupanja rukom o sto, hvatanja za glavu, komentara koji nisu uobičajeni u sudnici i polemike koja podseća na odugovlačenje postupka.

Andrej Vučić nije prisustvovao današnjem ročištu.

Sudija Dragan Dragović je konstatovao da je tim predmetom zadužen (jer je prethodni sudija izuzet iz predmeta zbog odugovlačenja postupka odlukom predsednika suda) u fazi kada su svi dokazi već izvedeni, a svi pisani dokazi pročitani.

„Aktuelnost spornog pitanja tužbe nalaže ozbiljnu pripremu suda za ovaj postupak, pa sam ja to i učinio“, rekao je sudija i napomenuo da stručna javnost ima dilemu da li se ništavost osnivačkog akta ipak može tražiti i po drugom osnovu osim onih koji se izričito navode u Zakonu o privrednim društvima.

Prema njegovim rečima, u ovom predmetu postoji kontinuitet osnivačkog akta od osnivanja društva (12. februara 2010. godine upisom u Agenciju za privredne registre) do danas.

„On (osnivački akt) pričinjava štetu u pravnom prometu, a zloupotrebe su moguće i u budućnosti“, naveo je sudija.

On je ukazao da Zakon o privrednim društvima ne sadrži odredbe o apsolutnoj ništavosti, već odredbe o poništaju registracije kao i rokove za to.

„Isti zakon, međutim predviđa mogućnost podnošenja tužbe za utvrđivanje ništavosti osnivačkog akta ali ta odredba ne reguliše ko podnosi tužbu niti predviđa rok za podnošenje tužbe“, objasnio je sudija.

S grupe strane Zakon o parničnom postupku, kako je naveo sudija, predviđa da tužbu može da podnese svako lice koje ima pravni interes da se utvrdi ništavost osnivačkog akta, dok Zakon o obligacionim odnosima apsolutnu ništavost regulište opštim pravilima civilnog (građanskog) prava.

Kada je u pitanju šteta koja je proizašla iz osnivačkog akta fantomske firme Vučićev punomoćnik je ukazao na prekršajni postupak koji se vodi zbog PDV-a, a koji i dalje stiže na ime njegovog klijenta.

„Prekršajni sud je zato tražio informaciju od Privrednog suda o ishodu ovog slučaja, jer sam ga obavestio da je u toku, kao i krivični postupak pred Višim tužilaštvom u Beogradu“, precizirao je Jakovljević.

U policijskoj akciji 10. aprila uhapšeno je 11 osumnjičenih da su krađom identiteta osnovali sedam fantomskih firmi, među kojima je i firma „Asomakum“, registrovana na falsifikovanu ličnu kartu Andreja Vučića, a istraga u tom slučaju je i dalje u toku.

Andrej Vučić, koji je na početku suđenja saslušan kao svedok u postupku, tada je naveo da su ceo taj slučaj montirale bivše vlasti da bi politički diskreditovale njegovog brata, aktuelnog premijera.

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com