Putujete u CG: Ko ne plaća boravišnu taksu?

Budući da putovanje iz Srbije u zemlje u našem okruženju može biti skopčano s iznenadjenjima, koja ne moraju uvek biti prijatna, preporučljivo je da se gradjani na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije (www.msp.rs/konzularno/putovanja u inostranstvo) obaveste o pravilima koja važe (i) za strance sa teritorije bivše SFRJ.

U Crnoj Gori je, navodi se na tom sajtu, obavezno da stranci prijave i odjave boravak u Crnoj Gori MUPu ili turistički organizaciji u mestu boravka.

Kazna, koja se MOŽE (prim.aut) izreći stranom državljanin u slučaju neprijavljivanja boravka kreće se, prema Zakonu o strancima Crne Gore, od 60 do 600 evra.

Boravišnu taksu u Crnoj Gori plaća svako lice, koje boravi u objektu u kom se obavlja turistička delatnost.

Postoje i izuzeci za lica, koja borave u CG po osnovu prava svojine i njihove srodnike.

Lica, koja u CG borave po osnovu prava svojine na nepokretnosti i njihova deca, kod njih u gostima, ne plaćaju boravišnu taksu, ali su i jedni i drugi u obavezi da prijave boravak.

Prema navodima na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije boravišnu taksu ne plaćaju ni lica koja u CG borave kod srodnika, koji nekretninu ne koriste u komercijalne svrhe, tj. ne obavljaju ugostiteljsku delatnost, nisu u obavezi da uplate boravišnu taksu.

Boravišnu taksu, navodi se na sajtu MSP, ne plaćaju ni lica mladja od 12 godina, a polovinu boravišne takse plaćaju lica starosti izmedju 12 i 18 godina.

Boravišnu taksu ne plaćaju ni lica, koja u objektu za smeštaj borave duže od 30 dana…

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com