NBS: Nismo mi krivi za loše kredite Privredne banke Beograd

Narodna banka Srbije saopštila je, „povodom tendecioznih izjava pojedinaca“, da je vršeći zakonom propisane dužnosti u slučaju Privredne banke Beograd očuvala finansijsku stabilnost.

NBS

Saopštenje prenosimo u celosti:

„Povodom tendencioznih izjava pojedinih lica u postupku koji se vodi protiv vlasnika Farmakom grupe i još šest lica, i prikazivanjem uloge i aktivnosti Narodne banke Srbije na način koji ne odgovara stvarnom stanju, podsećamo da je upravo vršenjem zakonom propisanih dužnosti, i u svemu postupajući u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama, NBS u konkretnom slučaju obezbedila zaštitu interesa deponenata navedene banke i time doprinela očuvanju i jačanju finansijske stabilnosti Republike Srbije, što i jeste jedan od njenih primarnih zadataka.

Zbog pokušaja da se u spomenutom postupku zloupotrebi možda nedovoljna informisanost dela javnosti u vezi sa odgovornostima i nadležnostima NBS, podsećamo i da banke samostalno i slobodno odlučuju o izboru klijenata, pa se zbog toga izjava da je Narodna banka Srbije bila obaveštena o svakom kreditu koji je odobrila Privredna banka Beograd a.d. Beograd i da ni na jedan nije imala primedbe, kao i da je dala „zeleno svetlo banci“, može protumačiti jedino kao zlonameran pokušaj da se NBS nametne odgovornost koja apsolutno i ni po kom osnovu ne može biti njena.

NBS u skladu sa zakonskim nadležnostima i ovlašćenjima ne učestvuje i ne može učestvovati u procesu odobravanja kredita što pokušava da se implicira ovakvim izjavama. Odobravanje kredita je isključiva odgovornost banke, odnosno rukovodstva banke – njenih ovlašćenih lica, dok NBS, između ostalog, na uzorku proverava da li su krediti odobreni u skladu sa propisima i unutrašnjim aktima banke i ako na osnovu kontrole utvrdi da banka nije postupila u skladu sa propisima i dobrim poslovnim običajima izriče odgovarajuće korektivne mere, pa i novčane kazne, a ne daje primedbe na kredite i „zeleno svetlo banci“ kako je već navedeno.

U postupku kontrole NBS polazi se od podataka koje je banka prikupila, a uzimaju se u obzir i druga raspoloživa saznanja. Zato je zakonom i propisana isključiva odgovornost i obaveza rukovodstva banke da obezbedi tačnost, istinitost i sveobuhvatnost podataka i zato je banka, odnosno njeno rukovodstvo bilo dužno da analizira potencijalnog klijenta, uključujući i činjenicu da li isti pripada nekoj grupi povezanih lica ili ne. I pored pokušaja da se netačno interpretira uloga Narodne banke Srbije u kontrolnim postupcima, odgovornost za izostanak adekvatne analize pojedinih klijenata u konkretnom slučaju jeste isključivo na tadašnjem rukovodstvu Privredne banke Beograd a.d. Beograd.

Iako je u konkretnom slučaju donošenje bilo kakvog zaključka o postupanju ili nepostupanju banke u skladu s propisima bilo i više nego otežano.“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com