inistar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović sastao se danas sa delegacijom Privredne komore Japana.

Tom prilikom je potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Poslovne asocijacije Japana i Jugoistočne Evrope.