Veliki rast produktivnost, mali rast plata

U ravijenim zemljama produktivnost rada (vrednost dobara i usluga proizvedenih po zaposlenom) beleži mnogo veći rast u odnosu na rast plata, saopštila je Međunarodna organizacija rada (MOR).

Ovo je duži trend koji je ukratko pauziran tokom finansijske krize 2008. i 2009. godine.

Sve veći jaz između plata i produktivnosti je doveo do pada udela koji u BDP-u čine plate radnika na račun kapitala, ovo je posebno izraženu u razvijenim zemljama.

Ovaj trend znači da radnici i njihova domaćinstva dobijaju manji deo privrednog rasta dok najviše koristi imaju vlasnici kapitala, zaključuje se u saopštenju MOR-a.

Produktivnost je od 1999. do 2013. godine porasla za 17 indeksnih poena (sa 100 na 117), dok su plate radnika porasle za 6,3 poena (sa 100 na 106,3). Prošle godine je produktivnost povećana za 0,8 indeksnih poena, a plate za 0,3.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com