Početak prodaje Telekoma: Traži se savetnik sa prihodom od 50 miliona evra

Telekom Srbija raspisala je javni poziv za izbor privatizacionog savetnika, što je prvi korak u procesu najavljene privatizacije najveće telekomunikacione kompanije u Srbiji.

Na sajtu Telekoma objavljen je „Poziv za javnu nabavku za usluge menadžmentskog konsaltinga od strane savetnika u vidu stručne pomoći u utvrđivanju predloga modela privatizacije Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija“, u kojem se ističe da je kriterijum za dodelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda – 30 bodova donosi cena, 40 bodova učestvovanje u obavljenim transakcijama (u Evropi, Africi i na Bliskom Istoku) i još 30 reference i iskustvo članova tima.

telekom

U konkursnoj dokumentaciji precizirano je da se traži „savetnik sa iskustvom u projektima iz oblasti telekomunikacija za pružanje savetodavnih usluga u vezi sa pripremom i sprovođenjem postupka privatizacije, za pripremu Izveštaja o proceni vrednosti kapitala, za pronalaženje investitora, za pripremu privatizacione dokumentacije i za sprovođenje postupka privatizacije…“.

Ponuđači, dodaje se u konkursnoj dokumentaciji, moraju imati prihode od najmanje 50 miliona evra u 2013. godini.

Posao će biti podeljen u dve faze. U prvoj, koja mora biti okončana za najviše 60 dana od potpisivanja ugovora, ponuđač je u obavezi da izradi procenu vrednosti kapitala, detaljne pravne, ekonomske i ostale analize, analize tržišta i najboljeg momenta privatizacije (Izveštaj o potencijalnim kupcima), predlog modela, metoda i mera za pripremu (Predlog modela privatizacije), predlog detaljnog hodograma privatizacionog procesa uključujući i nosioce za pojedinačne zadatke, kao i pripremu kompletne analize sa predlogom ugovora i priprema sobe sa podacima za potencijalnog kupca. Druga faza, koja nije vremenski ograničena, odnosi se na sam postupak raspisivanja tendera za privatizaciju, pripreme menadžmenta, odabira kupca, potpisivanja ugovora i slično.

Telekom Srbija

Kao sredstvo obezbeđenja Telekom Srbija zahteva „neopozivu, bezuslovnu, bez primedbi i plati na prvi poziv bankarsku garanciju na iznos od 10 odsto vrednosti fiksne naknade“.

Rok za dostavljanje ponuda je 6. mart u 10 časova, a ponude će biti otvorene sat vremena kasnije. Odluka o izboru privatizacionog savetnika biće doneta najkasnije 25 dana od dana otvaranja ponuda.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com