Kako se finansiraju javne televizije u našem okruženju

Gotovo isključivo iz državnog budžeta finansiraju se u našem regionu javni servisi u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Prema izveštajima o finansijskom poslovanju koji JRP Makedonska Radio Televizija podnosi za svaki kvartal, sredstva iz državnog budžeta činila su 93,77% njenih ukupnih prihoda u prvom kvartalu 2020. godine, 86% u drugom kvartalu i 98,3% u trećem kvartalu. Za devet meseci 2020. godine, JRP MRT je imala prihode od 227.257.335 denara (3,7 miliona evra).

Od ukupno 16.398.361 evra prihoda Radio Televizije Crne Gore u 2019. godini, 13.822.200 evra ili 84,3% stiglo je iz državnog budžeta.

Prema Izveštaju za 2019. godinu, jedini javni  medijski servisi koji praktično ništa ne dobijaju  iz državnog budžeta su Radio Televizija Slovenije, a zakonom nije predviđeno učešće budžeta ni u finansiranju tri javna servisa u Bosni i Hercegovini.

Radio Televizija Slovenije je 2019. godine ostvarila ukupno 122.023.000 evra prihoda od toga 78,5% ili 95,827 miliona evra od televizijske pretplate.

Prema Izveštaju o poslovanju 2019. godine, Hrvatska Radio Televizija je od ukupnih prihoda od 1.362.354.000 kuna (180,6 miliona evra) iz državnog budžeta dobila 11,096 miliona kuna ili 0,8%. Pretplata je činila 87,8% prihoda te televizije u 2019. godini.

U Bosni i Hercegovini je sve komplikovano i malo šta se poštuje, pa je tako i sa finansiranjem javnih servisa.

Po propisima, oni se finansiraju prevashodno televizijskom taksom koju bi, kao i prihode od marketinga, Korporacija RTV servisa BiH, koja nikad nije formirana, trebalo da deli po sledećoj proporciji: 50% BHRT, 25% RTV FBiH i 25% RTRS. Pošto Korporacija nije formirana, oko podele prihoda od televizijske takse javni servisi se spore, a svaki od njih zadržava prihode od marketinga koje je naplatio.

Prema izveštajima za 2018. godinu, JS RTV FBiH ostvario je ukupni prihod od 34.759.146 KM (17,8 miliona evra) od čega je 64,3% (22.358.897 KM) činila televizijska taksa.

JS Radio Televizija Republike Srpske 2018. godine je imala ukupni prihod od 32.354.879 KM (16,5 miliona evra) od čega je televizijska taksa činila 69% (22.354.231 KM).

Udeo prihoda od marketinga u ukupnim prihodima kod oba servisa je visok, ali kod JS RTV FBiH iznosi 17,3% (6.032.465 KM) a kod JS RTRS 12% (3.884.540 KM).

Zato, prema izveštajima o poslovanju u 2018. godini, JS RTRS  je dobila prihode iz budžeta u iznosu od 3.832.524 KM (11,8% ukupnih prihoda) po četiri osnova: iz budžeta Republike Srpske 3.000.000 KM za pokriće tekućih obaveza, 340.832 KM grant Vlade RS za nabavku opreme, 449.453 KM za nabavku studijske opreme i 42.239 KM iz budžeta grada Banja Luke za Đurđevdanski festival.

JMU Radio Televizija Srbije u 2019. godini je ostvarila ukupne prihode od 13.688.130.000 dinara (116,4 miliona evra) od toga 55% televizijske takse (7,422 milijardi), 22,8% subvencija iz budžeta (3,1 milijarde dinara) i 15,1% od marketinga (2.067.134.000 dinara).

One thought on “Kako se finansiraju javne televizije u našem okruženju

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com