U pekarama otkriveno 112 neprijavljenih radnika

Inspektorat za rad je u  474 pekare širom Srbije otkrio 112 radnika bez ugovora o radu.

Najdrastričniji primer utvrđen je kod jednog poslodavca u Raškom okrugu gde je od ukupno 11 zatečenih lica na radu čak 10 njih bilo angažovano „na crno“. Kod jednog poslodavca u Pomoravskom okrugu inspektori rada su utvrdili da su od sedam zatečenih lica četiri osobe radile „crno“, dok kog jednog poslodavca u Beogradu od osam lica na radu pet osoba nije bilo prijavljeno.

„U oblasti radnih odnosa inspektori rada su podneli 33 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica, odnosno protiv preduzetnika, dok su u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu podneli 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka“, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Tokom ovog nadzora, koji se dogodio 26. februara, doneto je i 85 rešenja u oblasti radnih odnosa, kao i 167 rešenja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a doneto je i 9 rešenja o zabrani rada zbog neosposobljenosti zaposlenog za bezbedan i zdrav rad.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com